برچسب: رضا شاه

آینده‌نگری مردی بزرگ

0
17 دی نشانه آینده‌نگری مردی بزرگ برای ایران هشتاد و هفتمین سالگرد 17 دی سال 1314 در شرایطی فرا رسیده است که برای نخستین بار...

بهمن امیر حسینی : سوم اسفند

0
سخنرانی بهمن امیرحسینی​ ( معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب موضوع :حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم...