برچسب: روز جهانی آموزش

روز جهانی آموزش و روز جهانی وکلای در معرض خطر

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) مردم آگاه و فرزانه ایران زمین،24 ژانویه همه ساله برابر با دو رخداد همزمان «روز جهانی آموزش» و «روز...