برچسب: روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 25 نوامبر 2020 روز جهانی نه به خشونت علیه زنان 25 نوامبر و روز جهانی نه به خشونت علیه زنان، یادآور...