برچسب: روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)25 نوامبر 2020 روز جهانی نه به خشونت علیه زنان25 نوامبر و روز جهانی نه به خشونت علیه زنان، یادآور...