برچسب: روز جهانی وکلای در معرض خطر

روز جهانی آموزش و روز جهانی وکلای در معرض خطر

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) مردم آگاه و فرزانه ایران زمین، 24 ژانویه همه ساله برابر با دو رخداد همزمان «روز جهانی آموزش» و «روز...