برچسب: زندانی سیاسی سهیلا حجاب

سوء قصد به جان زندانی سیاسی سهیلا حجاب

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) سوء قصد به جان زندانی سیاسی سهیلا حجاب رژیم جمهوری اسلامی که کارنامه چهل و دو سال گذشته آن سرشار...