برچسب: زهره میزراهی

زهره میزراهی

0
 زهره میزراهی وکیل میزراهی ، شریک ارشد شرکت Manesh & Mizrahi ،(APLC) است که در 1989 تأسیس شده است. وی به عنوان یکی از برجسته...