برچسب: سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار

سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) پانزدهم امرداد ، سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار پانزدهم امرداد بیست و نهمین سالگرد ترور وحشیانه دکتر شاپور بختیار آخرین...