برچسب: سعید جباری

سعید جباری : نگاه به آینده

0
دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) موضوع : نگاه به آینده سخنران : آقای سعید جباری ( کنشگر سیاسی _ رایزن حزب مشروطه...

سعید جباری

0
کنشگر سیاسی، پژوهشگر امور خارجی ایران و دانش آموخته در روابط و توسعه بین الملل با تأکید بر روان-سیاست (شستشوی مغزی)، مطالعه جنگ ها،...
Arabic English French German Persian