برچسب: سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ايران

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 20 دیماه 1398سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ايران بار ديگر بى کفایتی و سوء مديريت مسئولين نظام ویرانگر جمهوری اسلامی...