برچسب: سیل فروردین 98

سیل فروردین 1398

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فروردین 1398 به يارى سيل زدگان بشتابيم خبرهاى دردناك رسيده از ايران حاكى از آن است كه سيل در استانهای گلستان،...
Arabic English French German Persian