برچسب: سیل فروردین 98

سیل فروردین 1398

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فروردین 1398 به يارى سيل زدگان بشتابيم خبرهاى دردناك رسيده از ايران حاكى از آن است كه سيل در استانهای گلستان،...