برچسب: شهریار آهی

سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  https://youtu.be/Ay-6VDnOHv0