برچسب: شورای مرکزی

شورای مرکزی

0
شورای مرکزی حزب که مسوولیت اداره حزب را بر عهده دارد، هر دو سال یک بار در کنگره های حزبی با رای مخفی و...
Arabic English French German Persian