برچسب: عدم تمرکز و حقوق اقوام  و مذاهب ایران

عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

0
عدم تمرکز و حقوق اقوام  و مذاهب ایران پیوست به منشور حزب مشروطه ایران مصوبه کنگره پنجم  از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به...