برچسب: فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات لردگان

فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات لردگان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 14 مهر 98فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات بحق هموطنانمان در لردگان و ديگر شهرهابار ديگر بى كفايتى نظام...