برچسب: فاطمه سپهری

شرایط بحرانی فاطمه سپهری

0
شرایط بحرانی فاطمه سپهری نمونه رفتار جمهوری اسلامی با آزادیخواهانجمهوری جنایتکار اسلامی، زخم خورده از قیام ملی مهسا و هراسان از تداوم این انقلاب،...