برچسب: قتل دلخراش رومینا اشرفی

قتل دلخراش رومینا اشرفی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ملت خردمند ایران،پرپر شدن رومینای 13 ساله پیش از شکفته شدن گل زندگیش توسط باغبان نا شایسته ای به...