برچسب: قتل ناجوانمردانه شاعر جوان اهوازی حسن حیدری

قتل ناجوانمردانه شاعر جوان اهوازی حسن حیدری

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)23 آبان 1398 قتل ناجوانمردانه شاعر جوان اهوازی حسن حیدریسپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر با دستهای آلوده به خون...