برچسب: قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى

قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 14 مهر 98 قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى اين روزها جمهورى اسلامى نتيجه سالها تلاش ويرانگرانه و تفرقه...