برچسب: لوتر الخاصه

پیام همدردی در گذشت لوتر الخاصه

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 14 بهمن 1399 / 2 فوریه 2021درگذشت هم میهن ارجمند و انسان شریف زنده یاد لوتر الخاصه  را...