برچسب: مانوك خدابخشیان

درگذشت مانوك خدابخشیان

0
بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 15 شهریور 98درگذشت مانوك خدابخشیانبا کمال تاسف مانوك خدابخشیان چشم از جهان فرو بست و از میان ما رفت.مانوك...