برچسب: مسعود دیوانی فر

به یاد همسنگری خستگی ناپذیر که از دست دادیم

0
به یاد همسنگری خستگی ناپذیر که از دست دادیمدوم نوامبر 2022 /  یازدهم آبان 1401درگذشت همرزم عزیزمان زنده یاد مسعود دیوانی فر همه هموندان...