برچسب: منع حجاب اجباری در ايران

ششم دی ماه ، روز منع حجاب اجباری در ايران

0
بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) سوم ديماه ١٣٩٨ ششم دی ماه، روز منع حجاب اجباری در ايران.دو سال پيش در چنين روزی، شيردخت ايرانی ويدا...