برچسب: منوچهر یزدیان

سخنرانی آقای منوچهر یزدیان از حزب سکولار دمکرات ایران

0
سخنرانی آقای منوچهر یزدیان از حزب سکولار دمکرات ایران در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات). دوازدهمین کنگره حزب مشروطه ایران در...