برچسب: میثاق حق زندگی

درباره چگونگی امضای “میثاق حق زندگی”

0
از آنجا که درباره امضای "میثاق حق زندگی" توسط حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، پرسش‌هایی مطرح شده است، لازم می‌دانیم توضیحی در این باره...