برچسب: نیروی دریائی ارتش شاهنشاهی

درگذشت زنده یاد تیمسار دریادار ناصر جهانبانی

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 18 بهمن 1398 / 7 فوریه 2020 درگذشت زنده یاد تیمسار دریادار ناصر جهانبانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت...