برچسب: هادی خرسندی

محکومیت رفتار ناشایست با هنرمند مبارز هادی خرسندی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در محکومیت رفتار ناشایست با هنرمند مبارز هادی خرسندی ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ حزب مشروطه ایران رفتار نادرست،...