برچسب: هادی خرسندی

محکومیت رفتار ناشایست با هنرمند مبارز هادی خرسندی

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)   در محکومیت رفتار ناشایست با هنرمند مبارز هادی خرسندی   ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱   حزب مشروطه ایران رفتار نادرست،...