برچسب: هایده توکلی

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور...