برچسب: وضعیت نگران کننده جسمانی محمد نوریزاد

وضعیت نگران کننده جسمانی محمد نوریزاد

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) درباره وضعیت نامطلوب و نگران کننده جسمانی آقای محمد نوریزاد بنا بر گزارش های موثق رسیده از ایران، شرایط ناگوار...