برچسب: وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی

دکتر حسن منصور : وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی

0
سخنران : دکتر حسن منصور موضوع : وضیعت اقتصادی جمهوری اسلامی دفتر پزوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات ) حزب مشروطه ایران · دکتر حسن منصور...
Arabic English French German Persian