برچسب: پروفسور شاهین فاطمی

پروفسور شاهین فاطمی

0
شاهین فاطمی پژوهشگر، فعال سیاسی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، استاد دانشگاه پاریس و اقتصاددان ایرانی است. وی همچنین صاحب امتیاز و سردبیر نشریه ایران و جهان می‌باشد.

متن سخنرانی پرفسور شاهین فاطمی

0
امیدوارم از این فاصله دور و نواقص فنی که تکنولوژی عصر مدرن ایجاد کرده بازهم بشود که در خدمت دوستان باشم. بسیار متأسفم که...