برچسب: پرچم ایران

حفظ پرچم ملی

0
حفظ پرچم ملی و احترام به آن وظیفه هر میهن دوستی است در سده‌های اخیر پرچم هر کشوری سمبل و نشانه آن دولت و ملت...