برچسب: پشتيبانى از تظاهرات دانشجویان

پشتيبانى از تظاهرات دانشجویان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 27 دیماه 1398 / 16 ژانویه 2020 تداوم مبارزات مردمى و پشتيبانى از آن، لزوم بركنارى علی خامنه ای رهبر جمهوری...