برچسب: پیام همدردی بهمن مفید

پیام همدردی بهمن مفید

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از خبر درگذشت بازيگر و هنرمند توانا و فرهنگ دوست ايرانى ، زنده ياد بهمن مفيد بسيار متأثر...