برچسب: پیام همدردی درگذشت داريوش پيرنيا

پیام همدردی درگذشت داريوش پيرنيا

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با اندوه فراوان درگذشت زنده ياد آقاى داريوش پيرنيا از ياران وطن دوست ديرينه،  ديپلمات و روزنامه نگار...