برچسب: پیام همدردی در گذشت لوتر الخاصه

پیام همدردی در گذشت لوتر الخاصه

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)14 بهمن 1399درگذشت هم میهن ارجمند و انسان شریف زنده یاد لوتر الخاصه  را که در چهار دهه...