برچسب: پیام همدردی

پیام همدردی درگذشت دکتر غلامحسین کاظمیان

0
پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)ایران امروز یکی دیگر از دولتمردان دوران پادشاهی, دکتر غلامحسین کاظمیان معاون آخرین سفیر ایران در آمریکا و...