برچسب: کردستان

خواهان استعفای نمایندگان کردستان و بلوچستان

0
The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat) خواهان استعفای نمایندگان کردستان و بلوچستان در مجلس هستیم ۳ آبان ۱۴۰۱ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲جمهوری اهریمنی اسلامی بیش...