برچسب: کشتار هم میهنان در استان بلوچستان

کشتار هم میهنان در استان بلوچستان

0
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 8 اسفند 1399درباره کشتار هم میهنان در استان بلوچستان رژیم جمهوری اسلامی در این هفته بار دیگر همچون چهار دهه...