برچسب: کشته شدن قاسم سلیمانی

کشته شدن قاسم سلیمانی، فصل جديدى براى مبارزه عليه ظلم

0
بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)کشته شدن قاسم سلیمانی، فصل جديدى براى مبارزه عليه ظلم فرمانده سپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی، به همراه چندتن از...