برچسب: کنگره آنتورپ

گالری عکس کنگره دوازدهم

0
گالری عکس کنگره دوازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 

سخنرانی آقای Philippe De Backer عضو پارلمان اروپا – از حزب...

0
سخنرانی آقای Philippe De Backer عضو پارلمان اروپا - از حزب Open VLD بلژیک. این سخنرانی در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه در شهر آنتورپ،...

سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک. https://youtu.be/2QOwFdGu4MM   

سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) در شهر آنتورپ، بلژیک https://youtu.be/apruvj6eDIY  

سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  https://youtu.be/Ay-6VDnOHv0

سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، استراتژیست سیاسی و استاد دانشگاه، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب https://youtu.be/maC-ExxVb2w

سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب

0
 سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) https://youtu.be/8fxUNaqAyLQ

سخنرانی دکتر حسن منصور ، اقتصاد دان در دوازدهمین کنگره جهانی...

0
سخنرانی پروفسور حسن منصور، اقتصاددان برجسته، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) https://youtu.be/IO-D-H3TdXk

سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان

0
سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)  https://youtu.be/_zt7hDxt1ao