برچسب: کنگره سبز برلین

سخنرانی آقای فریدون احمدی

0
خانم ها! آقایان! دوستان گرامی! برگزاری کنگره هشتم، کنگره سبز را به شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.هم اکنون در کشور ما تحول...

لحظه حقیقت ما فرا رسیده است

0
سخنرانی داریوش همایون در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز) برلین  با اینکه “حالت بحرانی” به صورت یک کلیشه در آمده است ما حقیقتا...

کنگره سبز، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
نخستین حزب لیبرال دمکرات در صحنه سیاسی ایران نخستین حزب لیبرال دمکرات ایران در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران، کنگره سبز) برلین، 28 و 29...

قطعنامه کنگره هشتم، کنگره سبز

0
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)حزب مشروطه ایران سرانجام رسما به نامی که همه ویژگی‌های آن را باز می‌تاباند در صحنه سیاست ایران پدیدار شده...

گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

0
سخنرانی آقای فواد پاشائی دبیر کل حزب مشروطه ایران خانم ها، آقایان میهمانان گرامی یک ساله گذشته در تاریخ ملت ما جای بزرگی خواهد داشت و طبیعی...