برچسب: کنگره نهم حزب مشروطه

ضرورت مبارزه فرهنگی سازمان یافته-متن سخنرانی آقای اکبر معارفی

0
یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع بشری و شکوفایی استعدادهای خلاق انسانی وجود تکثر در گفتمان اجتماعی بوده است. جوامعی که گفتمان اجتماعی در...

سخنرانی ناصر پل در کنگرۀ نهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

0
پاینده ایران با درود به همه دوستان گرامی، اجازه میخواهم از جناب دکتر برومند، خانم طبیبزاده و دیگر دوستان دست اندرکار برگزاری این نشست سپاسگزاری...