برچسب: گوتنبرگ سوئد

قطعنامه سمینار “زنان ایرانی! زمان تغییر است”

0
گوتنبرگ سوئد۲۹ آوریل ۲۰۲۳ سمینار "زنان ایرانی! زمان تغییر است" با شرکت شماری از زنان ایرانی فعال در عرصه اجتماع و سیاست با موفقیت در...