برچسب: 22 بهمن

22 بهمن سالگرد خودسوزی ملی

0
چهل و سه سال از خودسوزی ملی سال 1357 گذشت. هر چند ملت ایران امروز در باتلاق شرایط ناشی از این بزرگترین فاجعه تاریخ...