برچسب: khosrow beytollahi

شاهین‌مان خسرو بیت‌اللهی به ابدیت پرکشید

0
 با اندوهی به بلندای آسمان، همسنگرمان خسرو بیت‌اللهی، میهن‌پرستی همواره جان بر کف را از دست دادیم.خسروِ عاشقان میهن در جریان قیام 18 تیر...