شاهین‌مان خسرو بیت‌اللهی به ابدیت پرکشید

123

 

با اندوهی به بلندای آسمان، همسنگرمان خسرو بیت‌اللهی، میهن‌پرستی همواره جان بر کف را از دست دادیم.

خسروِ عاشقان میهن در جریان قیام 18 تیر ۱۳۵۹ همراه با بسیاری از خلبانان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران با اراده‌ای قاطع و خلل ناپذیر آمادگی خود برای جان‌نثاری در راه رهایی ایران از چنگال جمهوری مرگ و ویرانی را به اثبات رساند.

زنده‌یاد خسرو بیت‌اللهی از آغاز و در تمامی دهه‌های گذشته عضو فعال و موثر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بود و در دوره دبیرکلی خود با رهنمون‌های مفید به حرکت حزب شتاب بخشید. خدمات زنده‌یاد بیت‌االلهی به حزب خود را همواره پاس خواهیم داشت و تا رسیدن به آرمان‌های والای وی برای آزادی میهن، جدایی دین از حکومت و پیشرفت و سربلندی ایران و ایرانی هرگز دست از مبارزه نخواهیم کشید.

بی‌تردید نام و یاد خسرو بیت‌اللهی همواره در ذهن دوستان، همقطاران، همفکران و نیز تاریخ مبارزات ملت ایران علیه جمهوری ویرانگر اسلامی زنده و پایدار خواهد ماند.

وی مصداق بارز این بیت سعدی است که

” سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آنست که نامش به نکویی نبرند”.

 

پاینده ایران             زنده باد ملت بزرگ ایران           حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)