حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

68 مطالب 0 دیدگاه‌ها

قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق بشر هردو می‌گنجد؛ و از آنجا که حزب مشروطه ایران مردمسالاری...

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران پس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز، و در نو ساختن فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانی پیشتاز باشد، حزب مشروطه ایران چهارمین کنگره خود را در...

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

سخنران : دکتر داریوش همایون بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل ایران پرداخته شود بلکه، بیشتر مجال می‌دهد که با دوستانمان تجدید عهد بکنیم و ارتباطات را نزدیک‌تر بکنیم چرا که...

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور داشته باشم. همانطور که آگاهید بیماری نابهنگام فرزندم ده ماه است که همچون بختکی شوم بر زندگی من و خانواده ام...

قطعنامه کنگره دوم

قطعنامه دومین کنگره جهانی سازمان مشروطه خواهان برلین 21 و 22 نوامبر 1998 / 30 آبان و یک آذر 1377   پیکار مردم ایران بر ضد ولایت فقیه و الیگارشی آخوندی با بالا گرفتن بزرگترین بحران اقتصادی رژیم و در یک فضای سیاسی انفجاری وارد مراحل حساس...

قطعنامه کنگره اول

قطعنامه نخستین کنگره جهانی سازمان مشروطه‌خواهان ایران واشنگتن 7 و 8 دسامبر 1996 / 17 و 18 آذر 1375   با تشدید مبارزه با جمهوری اسلامی در همه جبهه‌ها، تلاش‌های رژیم نیز برای سرکوب هر چه بیشتر دگراندیشان و شکاف انداختن در سطح مبارزه و فریب دادن...
EnglishFrenchGermanPersian