ببیگلری

107 مطالب 0 دیدگاه‌ها

فريب ديگرى از آخوند محمد خاتمى

فريب ديگرى از آخوند سيد محمد خاتمى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بيانات رئيس جمهور سابق نظام ويرانگر اسلامى سيد محمد خاتمى در رابطه با نظام فدرال را بشدت محكوم كرده و يقين دارد كه كمتر كسى در ايران بار ديگر فريب اين ملاى مكار...

مسئوليت درگيرى نظامى با آمريكا

مسئوليت درگيرى نظامى با آمريكا حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به اين وسيله نگرانى خود را در رابطه با احتمال بروز يك درگيرى نظامى با آمريكا و يا كشورهاى منطقه ابراز كرده به هموطنان خود هشدار ميدهد كه ادامه سياستهاى ايران بر باد ده جمهورى...

درگذشت زنده یاد دکتر خسرو اکمل پدر معنوی حزب

درگذشت زنده ياد دكتر خسرو اكمل پدر معنوى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با كمال تاسف حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) يكى ديگر از بنيانگذاران و رايزنان جايگزين ناپذير خود زنده ياد دكتر خسرو اكمل را از دست داد. زنده ياد دكتر خسرو اكمل يكى از...

حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود

حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود بار ديگر نظام جنايتكار و ايران بر باد ده جمهورى اسلامى، ذات جنايتكار و غير ايرانى خود را با اجازه ورود اعضاء گروه مسلح حشد الشعبى عراق به خوزستان به بهانه كمك رسانى به سيل زدگان خوزستان و...

سیل فروردین 1398

بيانيه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فروردین 1398 به يارى سيل زدگان بشتابيم خبرهاى دردناك رسيده از ايران حاكى از آن است كه سيل در استانهای گلستان، فارس، لرستان و كرمانشاه و چند استان ديگر خسارات زيادى به هموطنانمان در شهرهاى آق قلا، شيراز، سرپل ذهاب زده...

اطلاعیه پذيرش هموندى

اطلاعيه حق عضویت بدینوسیله به آگاهى هم ميهنان گرامى در درون و بيرون از کشور می رساند‌ كه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای پذيرش هموندى، خروج از ايران، صدور تأييدنامه برای پرونده پناهندگی و یا خدماتی دیگر از این دست، نماینده در هیچ کشوری ندارد...

ايجاد تفرقه به نام حمايت از شاهزاده

ايجاد تفرقه به نام حمايت از شاهزاده رضا پهلوى از ابتداى شروع فعالييت هاى سياسى شاهزاده رضا پهلوى تمام سعى و تلاش ايشان همواره بر اين بوده و هست كه با ايجاد فضائى سالم كه در آن ايرانيانِ آزاده و مخالف نظام ويرانگر جمهورى اسلامى...