گزارش کنگره: کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی

0
کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی گزارش کنگرهکنگره پنجم حزب مشروطه ایران در روزهای ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴ با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه‌های...

قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی...

0
قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )پایه‌های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از...

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)

0
پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای...

قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

0
از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعایت حقوق مدنی و...

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

0
قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایرانپس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز،...

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

0
سخنران : دکتر داریوش همایون بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل...

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

0
هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متاسفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور...

قطعنامه کنگره دوم

0
قطعنامه دومین کنگره جهانی سازمان مشروطه خواهان برلین 21 و 22 نوامبر 1998 / 30 آبان و یک آذر 1377  پیکار مردم ایران بر ضد ولایت...

قطعنامه کنگره اول

0
قطعنامه نخستین کنگره جهانی سازمان مشروطه‌خواهان ایران واشنگتن 7 و 8 دسامبر 1996 / 17 و 18 آذر 1375  با تشدید مبارزه با جمهوری اسلامی در...