برچسب: آبان ۱۴۰۰

پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری

0
پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری30 آبان ۱۴۰۰ / 21 نوامبر ۲۰۲۱ پشتکار و اراده قوی مردم اصفهان در بیان خواست...